Rytų ir Vakarų Bažnyčių sakralinės muzikos vakaras / Sausio 25 d., 17 val.

dav